Visie architect

4D architecten is gevraagd een ontwerp te maken voor de resterende kavels van De Vlindertuin in deelgebied Het Mozaïek in plan Zuidbroek.
De uitstraling van de inmiddels gebouwde woningen vragen nadrukkelijk om een verbinding tussen bestaand en nieuw, en zullen een aansluiting moeten vinden bij het ontwerp van de nog te realiseren woningen.

Het totale plan bestaat uit drie ‘woonterpen’ waarbij de grootste terp is volgebouwd en de overige twee terpen deels zijn afgerond.
De voltooiing van deze twee kleinere terpen vindt plaats in twee fases. De eerste fase betreft de middelste terp en zal voorzien in rijwoningen en twee-onder-één-kapwoningen aan het Heideblauwtje.


Het nieuwe ontwerp van de verschillende types maakt de verwevenheid met de bestaande woningen duidelijk zichtbaar.
Kenmerkend hiervoor zijn de volgende elementen/ toepassingen:

  • Nadrukkelijk aanwezige goten die doorlopen als windveren en ieder afzonderlijk bouwblok omarmen;
  • Markante ‘gespitste’ eindwoningen die als een boekensteun zorgen voor een heldere stedenbouwkundige beëindiging;
  • Zwart/mangaan en wit gesausde gevels;
  • Vlakke zwarte pannen die zowel verticaal als onder een helling worden aangebracht.

Onderscheidend aan het ontwerp is de toepassing van kleinere clusters, rijen van maximaal 5 woningen tot twee-onder-éénkapwoningen waarbij ieder blok wordt beëindigd met een spitse dwarskap.
De ruimte tussen de statige bouwblokken zal worden opgevuld door gemetselde tuinmuren of door de optionele keuze van een zijuitbouw bij een hoekwoning. De genoemde kenmerken die worden toegepast zorgen voor genoeg ruimte om het geheel voldoende variatie te geven, maar laten het niet te veel afwijken en voorkomen zo dat het ééntonig gaat worden.

De achterzijde van de woningen is gericht op een groen hofje met rondom een ontsluitingsweg. Tussen deze weg en de woningen worden voldoende parkeervoorzieningen aangebracht. Bij de tweeonder-één-kap- woningen realiseren wij een carport als opstelplek voor de auto.

Het totaalbeeld sluit aan bij de woningen die al gebouwd zijn waarbij ook ‘spitsvondigheid’ terug te vinden is.

René Klein Horsman
4D architecten